Formalni
Jak działa e-zwolnienie?
Rodzina

Jak działa e-zwolnienie?

Osoby zatrudnione na etacie przez długie lata były zobligowane do dostarczenia zwolnienia lekarskiego w wersji papierowej w ciągu siedmiu dni od chwili wystawienia. Zdarzało się, że chorzy wbrew zaleceniom lekarza osobiście dostarczali dokument do działu kadr, innym razem pacjenci korzystali ze wsparcia osób bliskich lub członków rodziny bądź wysyłali je listem poleconym. Było to i niewygodne dla chorych, i stanowiło kłopot dla pracodawców i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

Od 1 grudnia 2018 roku nie ma konieczności dostarczania przez pracownika zwolnienia lekarskiego w klasycznej formie. Obecnie wiele placówek służby zdrowia, także przychodnia lekarska w Krakowie Cracov Medical Center, wystawia zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu bądź profilu zaufanego ePUAP. Dzięki temu jeszcze w trakcje wizyty pacjenta w placówce medycznej pracodawca oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymują e-zwolnienie, traktowane w identyczny sposób jak papierowe.

Wprowadzenie e-zwolnień ma na celu zarówno zwiększenie szybkości przepływu informacji między placówką zdrowotną, pracodawcą i ZUS-em, jak i wpłynięcie na skuteczniejszą kontrolę związaną z nadużyciami, które szczególnie dotyczyły zwolnień krótkotrwałych (do tygodnia). Z punktu widzenia pracodawców nowa forma zwolnień lekarskich skróci też czas oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS.

O ile dla firm i instytucji zatrudniających więcej niż pięć osób założenie profilu informacyjnego w ZUS, niezbędnego w przypadku e-zwolnień, jest obligatoryjne, to mniejsze firmy nie muszą przystąpić do systemu. W takiej sytuacji pracownik otrzyma wydruk elektronicznego L4, które tak jak wcześniej będzie musiał dostarczyć do pracodawcy do siedmiu dni.

Komentarze

Skomentuj