Formalni
Jak wypełnić wniosek 500+ na pierwsze i kolejne dziecko?
Rodzina

Jak wypełnić wniosek 500+ na pierwsze i kolejne dziecko?

Wypełnienie wniosku o świadczenie 500+ nie jest trudne. Musimy jedynie pamiętać, aby co roku zrobić to w odpowiednim terminie, aby zachować ciągłość świadczenia. Jak wypełnić wniosek o 500+? I gdzie go złożyć?

Kiedy złożyć wniosek o 500+?

Podania o zasiłek 500+ należy składać co roku na okres od października do września. Wniosek powinniśmy więc złożyć latem, aby mieć pewność, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia. Jeśli zdecydujemy się złożyć wniosek w formie elektronicznej, możemy to zrobić już od lipca, natomiast wersje papierowe przyjmowane są od sierpnia.

Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, pieniądze za październik i listopad powinniśmy otrzymać do końca listopada, jeśli w październiku - do końca grudnia, wraz ze świadczeniem grudniowym itd.

Gdzie składać wniosek 500+?

Wniosek możemy składać zarówno przez internet, jak i w wersji papierowej, tradycyjnej. Miejscem, gdzie możemy udać się osobiście lub wysłać wniosek drogą pocztową będzie urząd gminy, miasta lub inna instytucja przeznaczona do tego celu w miejscu naszego zameldowania - możemy to sprawdzić na stronie http://www.program500plus.pl/punkty-obslugi.html.

Natomiast w przypadku składania wniosku drogą internetową możemy skorzystać z następujących portali:

  • Platforma Usługowo - Informacyjna “Emp@tia”

  • ePUAP (musimy mieć profil zaufany)

  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Usługę pośrednictwa oferuje też wiele popularnych banków komercyjnych.

Jak wypełnić wniosek o 500+?

Wypełnienie wniosku nie jest trudne. W formie elektronicznej część informacji będzie już wypełniona za nas (np. dane adresowe). Wypełniając wniosek, zaznaczmy, czy chcemy pobierać świadczenie także na pierwsze dziecko, czy tylko na drugie i każde kolejne - w tym pierwszym przypadku będziemy musieli wykazać niskie dochody, ponieważ kryterium to maksymalnie 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Wypełniając wniosek, wpisujemy nazwę i adres organu będącego adresatem naszego wniosku (powyżej podaliśmy link, gdzie można to sprawdzić w zależności od naszego miejsca zameldowania). Następnie podajemy dane osobowe nasze, dzieci oraz wszystkich innych domowników, także tych, na których nie przypada świadczenie (np. dzieci powyżej 18 roku życia, które wciąż z nami mieszkają). W drugiej części wniosku podpisujemy załączone oświadczenia i wpisujemy numer konta bankowego, na które chcemy otrzymywać świadczenie.

Komentarze

Skomentuj