Formalni
Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia
Rodzina

Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Co daje? Jak je uzyskać? I czy są jakieś inne, alternatywne opcje? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poniżej!

Po upływie sześciu miesięcy od momentu otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy), możemy uzyskać oficjalne potwierdzenie, że to właśnie my jesteśmy spadkobiercami (wcześniej postanowienie może zostać wydane, gdy wszyscy znani spodkobiercy złożą oświadzenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku). Istnieją dwie drogi, by to zrobić: sądowa - poprzez postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, oraz notarialna - poprzez akt poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku

Z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku mogą wystąpić wszystkie osoby, które mają w tym interes prawny. Będą to więc na pewno potencjalni spadkobiercy, zapisobiercy, wierzyciele spadkodawcy czy wierzyciele spadkobiercy. Wniosek taki powinien zostać złożony w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca pobytu zmarłego, gdy nie można zlokalizować tego miejsca - w sądzie właściwym ze względu na miejsce położenia majątku spadkowego lub jego części, a jak i tej właściwości nie można ustalić, to wniosek składamy do sądu rejonowego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy.

Wniosek powinien zawierać:

  • wskazanie spadkodawcy,
  • wskazanie spadkobiercy,
  • uzasadnienie,
  • odpis aktu zgonu,
  • wskazanie żądania wnioskodawcy (jakiego rozstrzygnięcia się domaga),
  • plus w załączniku odpis wniosku dla wszystkich znanych uczestników postępowania.

Wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzenia nabyciu spadku tworzy domniemanie, że osoby w nim wymienione dziedziczą spadek. Jest to więc oficjalne potwierdzenie, że jesteśmy spadkobiercami, które jednak może zostać obalone.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Alternatywą dla czasochłonnej drogi sądowej, jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Co prawda, taki akt jest rozwiązaniem droższym, ale na pewno dużo szybszym i po zatwierdzeniu mającym taką samą moc prawną jak sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku.

Kto może nabyć akt poświadczenia dziedziczenia? W tym przypadku krąg podmiotów uprawnionych jest bardziej ograniczony - są to: spadkobiercy ustawowi, spadkobiercy testamentowi, a także osoby, na rzecz których dokonano zapisu windykacyjnego.

Komentarze

Skomentuj