Formalni
Kursy językowe dla prawników - czym różnią się od standardowych szkoleń językowych?
Kariera

Kursy językowe dla prawników - czym różnią się od standardowych szkoleń językowych?

W wielu przypadkach praca prawnika może wymagać kontaktu z osobami, które porozumiewają się np. po angielsku. Niestety, znajomość potocznego (lub literackiego) języka obcego często ma niewiele wspólnego z jego specjalistyczną odmianą. Dlatego zaleca się, aby prawnik zapoznał się z branżowym językiem angielskim.

Język angielski dla prawników - dlaczego warto?

Jedną z umiejętności, jaką musi posiąść przyszły adept zawodu prawnika, jest płynne wykorzystywane branżowych sformułowań i pojęć. To samo dotyczy osób, które chcą pracować na rynku zagranicznym, bądź też z osobami, które porozumiewają się w innym języku. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zdobycie takich umiejętności jest wręcz konieczne ze względu na:

  • rosnącą liczbę cudzoziemców,

  • zmiany w polskiej gospodarce,

  • dążenie do rozszerzenia zakresu świadczonych usług.

Kurs językowy dla prawników - co to?

Prawniczy język angielski to spore wyzwanie nawet dla tych osób, które biegle porozumiewają się w literackiej odmianie tego języka. Jest on skierowany dla tych osób, które osiągnęły poziom minimum B1 w skali CEFR i chcą poszerzyć swoje językowe umiejętności.

Najważniejsze zadania kursu to przede wszystkim:

  • zapoznanie kursantów ze specyfiką prawniczego języka angielskiego oraz amerykańskiego,

  • poznanie najważniejszych, specjalistycznych terminów,

  • nauka tłumaczenia i analizowania treści dokumentów.

Najważniejsze umiejętności, jakie kursant posiądzie po zaliczeniu ww. kursu, to zdolność do samodzielnego wyrażania myśli oraz idei w sferze działań prawniczych, a także możliwość sporządzania dokumentacji zgodnie z założeniami kultury anglosaskiej.

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy kursem podstawowym a specjalistycznym?

Istnieje wiele różnic pomiędzy standardowym kursem językowym, a np. kursem przeznaczonym dla wyspecjalizowanych w swoim zawodzie prawników. Jedną z nich jest umiejętność zapoznania się z fachową terminologią. Oznacza to, że już na wstępie osoba prowadząca taki kurs będzie porozumiewać się ze słuchaczami po angielsku, ćwicząc jednocześnie fachową terminologię.

Dzięki temu słuchacze skupiają się na tym, co najważniejsze, czyli na dokładnym zapoznaniu się z najważniejszymi zagadnieniami. Oczywiście całość realizowanych zadań będzie wzbogacona o dokładną analizę anglosaskich dokumentów prawniczych. Prawdę mówiąc, jest to jedyna skuteczna metoda nauki specjalistycznego (prawnego) języka angielskiego.

Reasumując, język angielski dla prawników Śląsk to skuteczna metoda nauczania, która jest skierowana wyłącznie dla określonych osób.

 

Komentarze

Skomentuj